Et grønt nytt år

Kanskje litt sent å komme med denne nyttårshilsenen nå, men tiden er uansett inne for et skifte i måten vi som nasjon tenker verdiskapning på.

Vi har vært kjent som en oljenasjon siden 70-tallet, men 2014 gikk ut med et tydelig signal om at petroleumsøkonomien avmattes. Vi trenger derfor en ny vei å gå.

På samme måte som vi har vært et teknologisk fyrtårn innen oljeindustrien, kan vi ta den samme posisjonen og lede an i det grønne skiftet som er nødt til å komme, og som vi som nasjon og global aktør er helt avhengig av.

Utfordringen så langt har imidlertid vært at vi ikke helt har sett alvoret i den situasjonen som er i ferd med å bygge seg opp.

”Men, som dere økonomer selv sier: ”Oljeinvesteringene er langsiktige i sin natur, og oljeprisfallet har en begrenset kortsiktig effekt”. Det er med andre ord ingen grunn til bekymring helt ennå”.

Ordene tilhører finansminister Siv Jensen og hun avleverte dem 17. november i fjor, i et foredrag hun holdt hos finansforetaket ABG Sundal Collier.

Siden dette har oljeprisen sunket ytterligere. Siste uke var den nede i 45 dollar fatet.

Men det er tegn på at det er en oppvåkning på gang.

”Derfor må vi ruste Norge for fremtiden. Behovet for omstilling gir oss en mulighet til å skape et bedre og grønnere samfunn”, sa Erna Solberg i sin nyttårstale.

Dette standpunktet fulgte hun og finansminister Siv Jensen opp da de sist fredag hadde slått seg sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen for å beskrive situasjonen i det de kalte ”den nye normalen”.

Også NHO er på sporet av endring, og de lar utviklingen spinne rundt vekst- og bærekraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Men uten at de helt går inn i debatten om hvor Norge skal bevege seg de kommende årene.

Hos Innovasjon Norge, hvis oppgave er å fremme innovasjon i Norge, har de en administrerende direktør som synes å ha grepet utfordringen. 1. januar skrev Anita Krohn Traaseth følgende på Twitter:”’Vi skal løfte frem de grønne gründerne’, sa @erna_solberg – det skal bli! @InnovasjonNorge 2015 er klare for å realisere løftet!”. Og i sin personlige blogg ”tinteguri” går hun dypere inn i hva dette vil innebære i praksis.

”I Innovasjon Norge startet vi 2015 med arbeidshanskene på. Vi mobiliserer nå bredt hele landet og ulike næringer med ett formål; å levere en samlet oversikt over konkrete forslag til hva Norge skal satse på fremover, hva det betyr i (tverr)politiske tiltak og hvordan Innovasjon Norge kan bidra på best mulig måte”, skriver hun blant annet.

Men alt dette kan bare blir ord til en skuff om det ikke følges av handling og initiativ. Umiddelbar handling og initiativ, for situasjonen kan raskt bli mer alvorlig enn det politikere og næringslivsorganisasjoner kommuniserer. For blant fagøkonomer tviler man på om Siv, Erna og Øystein fortalte hele sannheten.

– At et slikt møte overhode fant sted vitner om at viktige beslutningstakere har sett at noe galt er i gjære i norsk økonomi, uttalte seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til Dagens Næringsliv.

Det er altså utvilsomt tid for å ta grep. Og jeg tror det er næringslivet selv som vil måtte gå foran. De politiske og offentlige strukturene er for komplekse og lite fleksible.

I den sammenheng har blant annet DNV GL (tidligere Det norske Veritas) tatt et tydelig initiativ. De har bærekraft og grønn energi som et av sine satsningsområder, og i en kronikk i Bergens Tidende skrev konsernets direktør for bærekraft, Bjørn Haugland, blant annet følgende:

Jeg er overbevistom at den største risiko vi som samfunn står overfor i dag, er at vi ikke ser mulighetene som transformasjonen til en sikker og bærekraftig fremtid byr på. (…) Tiden er inne for regjeringer, næringsliv og det sivile samfunn til å ta ledelse og sammen arbeide for å identifisere de mulighetene transformasjonen byr på”.

Haugland var imidlertid tydelig på at vi ikke har all verdens tid: ”Men tid er ikke en ressurs vi har i overflod. Den løper fra oss samtidig som de økonomiske kostnadene ved endring stiger for hver dag som går”, avsluttet han sin kronikk.

Så, derfor: Vi har en av verdens best utdannede befolkning. Vi har et teknologisk nivå som gjør oss vel rustet til den fremtiden som møter oss. Og vi har et næringsliv med en innovativ kraft. Nå handler det om å etablere en nasjonal erkjennelse som samler våre ressurser i et krafttak.

Eller som Krohn Traaseth sier det i avslutningen på sin blogg: ”Nå må vi røske litt opp i omstillingskunnskapene, i etablerte sannheter, maktbalanser, systemer og organisasjoner. Det kommer til å gjøre vondt. I 2015 er det på med arbeidshanskene”.

Category: Økonomi, Samfunn | No comments yet


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *